Job

Projektchef i 3D Structural Design ApS, - med potentiale til mere

Kan du være rygraden i en 10-mands ingeniørvirksomhed, som har mange års erfaring med at levere avancerede beregninger og produktionsgrundlag for stål- og aluminiumkonstruktioner til danske og udenlandske kunder?

Vil du være med til at videreudvikle 3D Structural Design på de indre linjer, mens vores direktør har fokus på kunderne? Er du typen, der med din erfaring både kan, men også insisterer på, at gå forrest og samtidig lære fra dig til resten af teamet – så læs videre….

Vi søger en projektchef, der i samarbejde med teamlederne og direktøren, formår at systematisere, planlægge og gennemføre den daglige drift, men tillige evner at se frem i tiden med henblik på kontinuerligt, at være på forkant med udviklingen indenfor vore arbejdsområder.

3D Structural Design er en af pionererne indenfor anvendelse 3D-modellering (også kaldet BIM og VDC) af bærende konstruktioner. Vi leverer primært beregninger og produktionsgrundlag til forskellige typer entreprenører, og vore specialer omfatter bl.a. byggerier med kompleks geometri, hoteller, broer, altaner, scenekonstruktioner (aluminium).

Dit arbejdssted vil være på kontoret på Frilandsvej 113, Hjørring, men vi har også et kontor med 2 medarbejdere i Herning.

Administrationen forestås primært af direktøren med ekstern assistance til bogholderi og HR.

Ansvaret for IT og maskinpark deles mellem direktøren og en af teamlederne.

Stillingen byder på store udviklingsmuligheder for dig, herunder på sigt at kunne tage ejerskab i virksomheden.

 Jobbet

Som projektchef får du bl.a. ansvaret for:

 • Overordnet produktionsplanlægning.
 • Fastlæggelse af målsætninger for virksomheden på kort og lang sigt.
 • Løbende opfølgning på projekter, budgetter og aftalte målepunkter.
 • Tæt dialog og håndtering/betjening af eksisterende kunder.
 • Deltagelse i udviklingsprojekter med eksisterende og potentielle nye kunder.
 • Indgåelse af leverandør-/indkøbsaftaler og løbende opfølgning på samarbejdet.
 • Projektansvar sammen med 10 topmotiverede medarbejdere, hvoraf de tre er teamledere.

Hvem er du

Du er klar til en projektchefstilling i 3D Structural Design hvis du:

 Handler hurtigt, struktureret og planlæggende.

 • Er målrettet og vedholdende i, dels med dig selv og dels med teamet, at nå de opstillede mål.
 • Er udadvendt og tilfører energi og humør til teamet.
 • Trives med at være i fast dialog med eksisterende kunder og leverandører, og derigennem skabe tætte og langvarige relationer præget af gensidig tillid til hinandens faglighed og vilje til at skabe værdi.
 • Har erfaring med produktionsstyring og gerne branchekendskab.
 • Er klar til at bidrage positivt i en organisation, hvor både høj faglighed og levering til tiden er helt centralt.

 Hvad tilbyder vi dig

En udfordrende og meget foranderlig hverdag i et arbejdsmiljø, hvor vi går efter bolden og ikke manden. Et job hvor du i høj grad selv er med til at skabe resultaterne og din succes er direkte afhængig af din egen indsats.

 For at sikre dig succes hos 3D Structural Design tilbyder vi:

 • Et grundigt introduktionsforløb, hvor du indføres i vores faste procedurer, produktion og produkter.
 • Stærk indflydelse på opstilling af mål for 3D Structural Design.
 • Stor frihedsgrad til selv at præge virksomheden samt din egen position og arbejdsopgaver.
 • Fast løn, pensionsordning, sundhedsforsikring.

 Ansøgningsfrist er 15. marts 2019.  Det er vores mål, at den nye projektchef starter i løbet af forsommeren 2019.

 Vi ser frem til at høre fra dig.

 Send din ansøgning til følgende e-mail adresse: job@3d-sd.dk

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til:

 Direktør Knud Hjortflod Nielsen tlf. nr.: 2213 5121 / 9956 4221.