Samarbejde med 3D

Samarbejde skal bygge på en tæt og tillidsfuld dialog, hvor projektet naturligvis har højeste prioritet og fokus.

Vore ydelser inkluderer ofte rådgivning, som ligger udover de helt specifikke projekteringsopgaver, og derfor er der behov for en klar aftale om vore samlede ydelser.

Vi agerer ofte som kundens forlængede arm i en række tekniske forhold, og det er i alles interesse at fordelingen af arbejdsopgaver og ansvarsforhold mellem kunden og 3D er klart definerede. Dette forhold er også vigtigt i forhold til de mange medprojekterende, som vi er i kontakt med gennem et projekteringsforløb.

Projektering af bærende konstruktioner foregår i dag ofte i et meget højt tempo og med en høj detaljeringsgrad, og det er derfor vigtigt at der tages de rigtige beslutninger - på de rigtige grundlag - og på de rigtige tidspunkter.

Når projektet buldrer afsted er det oftest de tekniske løsninger som har højere prioritet end formaliteter omkring tillægsydelser, som måske kan forsinke den tekniske fremdrift i projektet.   

Samarbejdsformer