Jernbanebro - TP30

Jernbanebro - TP30

Stålkonstruktionen danner underlag for påstøbning af betondækket, således at den samlede bærende konstruktion er en såkaldt kompositkonstruktion.

I forbindelse med opførelsen af Danmarks første dobbeltsporede jernebanebro udført som kompositbro (stål-beton) var der behov for en meget tæt sparring mellem entreprenøren og den rådgivende ingeniør for at få udført det optimale produktionsgrundlag for opgaven.

Nøglen til succes ligger ofte i en minutiøs planlægning af transport- og montageforløbet i projektets slutfase, og det er af største vigtighed at disse hensyn bliver vedtaget og indarbejdet helt fra projektets opstart.

I tæt samarbejde med erfarne projektfolk hos entreprenøren blev der udført fuldt detaljerede produktionsgrundlag for henholdsvis beton (CN3) og stål (3DSD), og der blev lagt maksimalt fokus på at alle snitflader mellem stål og beton skulle være 100% kontrollerede i 3D-koordination inden den egentlige produktion blev igangsat.

På grund af den stramme tidsplan blev der desuden anvendt præfabrikation af bl.a. meget store armerings-bure til betonsøjler og -ankerblokke. De store stålkonstruktioner (op til ca. 200 tons) blev udformet milimeterpræscist for at sikre at transport, montage og sammensvejsning på byggepladsen kunne forløbe fejlfrit.

Når alle involverede parter tager ejerskab i det fælles projekt, laver en veldefineret og præcis målsætning fra projektets start, og samtidig deler det samme høje ambitionsniveau om nul fejl gennem hele projektforløbet, så bliver resultatet optimalt til slut.

Se evt. mere info hos en af vore samarbejdspartnere i dette projekt CN3.

Se flere billeder hos stålentreprenøren CG Jensen.

Arkitekter på projektet: CORE Architects.

Rådgivende ingeniør på projektet har været ISC A/S

Konstruktionsprisen 2018 er tildelt dette spændende projket, og man kan læse mere om begrundelserne på dette Konstruktionsprisen 2018