Børnekulturhuset, Ama'r

En spændende tag-geometri gav udfordringer mht. den konstruktive udformning af den bærende stålkonstruktion, hvor det var nødvendigt at modellere den udvendige tagflade og tilpasse den underliggende konstruktion.

3D-SD har udført:
- Stålproduktionsgrundlaget for tagkonstruktionen

Se mere hos arkitekt Dorte Mandrup.

Foto: Dorte Mandrup
Foto: Dorte Mandrup
Foto: Troldtekt
Foto: Troldtekt
Foto: DAC
Foto: DAC
Foto: DAC
Foto: DAC