Sct. Knuds Himmel

Sct. Knuds Himmel

Spændende scenekonstruktion til amfiscenen Sct. Knuds Kilde i Hjørring, hvor der var ønske om en skræddersyet sceneoverdækning til brug for forskellige udendørs arrangementer, herunder koncerter, opera, ballet og meget andet.

Overdækningen er ca. 21 meter i diameter. Frihøjden er 6 meter i den permanente opstilling, men kan øges til ca. 7,5 meter. 

Hele overdækningen kan opstilles på andre lokaliteter, og der vil i sådanne tilfælde være behov for ekstra ballast afhængig af den pågældende lokalitet.

3D-SD har udført:
- visualiseringer af konstruktion til brug for bygherre
- analyse af jordbundsforhold
- geotekniske beregninger
- dimensionering af betonfundamenter
- konstruktion og dimensionering af aluminiumsdele for udspænding af tagdug
- konstruktiv udformning af skinner for bæring af sidevægge
- statiske beregninger af aluminiumkonstruktion
- ansøgning om byggetilladelse på vegne af bygherre

Se mere information hos Team Hjørring

Opførelse i Sct. Knuds Kilde
Opførelse i Sct. Knuds Kilde
Tagkonstruktion med hvid dug
Tagkonstruktion med hvid dug
Indvielsesfest
Indvielsesfest
Dagskoncert
Dagskoncert
Aftenkoncert
Aftenkoncert
Koncert med symfoniorkester og operasangere
Koncert med symfoniorkester og operasangere
Aftenkoncert med hvidt lys
Aftenkoncert med hvidt lys
Aftenkoncert med farvet lys
Aftenkoncert med farvet lys