Sct. Knuds Himmel

Sct. Knuds Himmel

Spændende scenekonstruktion til amfiscenen Sct. Knuds Kilde i Hjørring, hvor der var ønske om en skræddersyet sceneoverdækning til brug for forskellige udendørs arrangementer, herunder koncerter, opera, ballet og meget andet.

Overdækningen er ca. 21 meter i diameter. Frihøjden er 6 meter i den permanente opstilling, men kan øges til ca. 7,5 meter. 

Hele overdækningen kan opstilles på andre lokaliteter, og der vil i sådanne tilfælde være behov for ekstra ballast afhængig af den pågældende lokalitet.

3D-SD har udført:
- visualiseringer af konstruktion til brug for bygherre
- analyse af jordbundsforhold
- geotekniske beregninger
- dimensionering af betonfundamenter
- konstruktion og dimensionering af aluminiumsdele for udspænding af tagdug
- konstruktiv udformning af skinner for bæring af sidevægge
- statiske beregninger af aluminiumkonstruktion
- ansøgning om byggetilladelse på vegne af bygherre

Se mere information hos Team Hjørring