Kambo

Kambo

Da Nordeuropas mest moderne forderstoffabrik skulle bygges i Moss, Norge, kom 3D Structural Design på banen som rådgiver for leverandøren af de bærende konstruktioner, og 3D-modellen blev hurtigt et vigtigt element i afklarings- og projekteringsfasen.

Muligheden for det detaljerede overblik, og den korte arbejdsgang når både beregning og optegning kunne ske i samme hus, affødte i sidste ende en række ekstraarbejder for bygherren.

Projektets ydelser omfattede:

 • Projektering og statiske beregninger for hovedkonstruktionen, det 50 meter høje produktionstårn fordelt på 9 etager med grundareal på 30x22 meter.
 • Afklaring, koordinering og kollisionskontrol af placering af udstyr og maskineri, samt gennemføringer af rør og transportører niveauerne imellem.
 • Integrering og detaljering af to siloblokke, som en del af det bærende system.
 • Dynamiske beregninger på både den samlede konstruktion, samt lokale dæksektioner med vibrerende maskineri, som ønskedes dæmpet for ikke at forstyrre følsomt vejeudstyr i nærheden.
 • Brandmodstandsberegninger.
 • Detaljeberegninger og projektering af samlinger for hurtig montage.
 • Tilpasning og dimensionering af trappe,- elevator- og ventilationstårn, som i løbet af projektet blev ønsket udført i stål i stedet for beton.
 • Produktionsgrundlag og montagetegninger, +6000 tegninger i sidste ende.
 • Dokumentering i henhold til Eurocodes efter Norsk standard, og godkendt ved ekstern kontrol.
 • Dimensionering, optegning og montageafklaring af skråt faldende conveyorbro fra nyt produktionstårn til eksisterende fabrik.
 • Implementering og koordinering mod eksisterende konstruktioner.