Aggersund

Et forskønnelsesprojekt kan bl.a. indeholde en special-konstruktion for bæring af højspændingskabler.