Climate Planet

Climate Planet

3D Structural Design har udført konceptudvikling, statiske beregninger og produktionsgrundlag for stål og aluminium-konstruktionen i samarbejde med forskellige underleverandører.

Idet konstruktionen skal kunne opstilles og nedtages mange gange, er der høje krav til præcision i en stor konstruktion, og derfor har vi anvendt Tekla Structures fra de første ideer kom på banen og til den sidste pinbolt var på plads.

Først og fremmest er Tekla anvendt til 3D-visualisering af forskellige koncepter, og sluttelig er der udarbejdet detaljeret produktionsgrundlag for stål, aluminium og PVC-dug  til produktion i henholdsvis Danmark, Holland og Polen.

Løfteanalyser og statiske beregningsmodeller er genereret på basis af Tekla-modellen, og her er samspillet mellem 3D-modellering og beregningsprogrammet af største vigtighed.

Med en 100% 3D-modellering af alle komponenter sikres det at alle dele fremstilles med den nødvendige geometriske nøjagtighed, - samt at alle dele passer sammen, hvilket blev bevist ved den første opstilling, som gik helt uden problemer.

Climate Planet-konstruktionen kommer til at få stor bevågenhed i løbet af sommeren idet den indledningsvis opstilles ca. 3 mnd. på havnen i Aarhus i tilknytning til Kulturby Aarhus 2017. For mere info se www.climateplanet.org.