Vi er eksperter i 3D-modellering (BIM/VDC)

Vi har gennem en lang årrække anvendt 3D-programmer i alle projekteringsfaser:

  • Projektgranskning af underlag
  • Tilbudsgivning og mængdeudtræk
  • Projektafklaringer - arkitektoniske / strukturelle / funktionelle
  • Statiske og dynamiske beregninger
  • Udveksling af 3D-modeller med alle involverede parter
  • Building Information Modelling (BIM)
  • Virtual Design and Construction (VDC)

Projektgranskning

Kvaliteten på projektunderlag svinger fra en skitse på "bagsiden af en bagerpose" til en grov 3D-model.

Vi starter typisk med en solid granskning af projektunderlaget, og dette sker ofte samtidig med at 3D-modelleringen opstartes. Eventuelle problemer i underlaget bliver hurtigt identificeret og kommunikeret videre til rette vedkommende for hurtig afklaring.
  

Projektunderlag

Generel arrangement

Første trin i vor projektering omfatter fastlæggelse af de overordnede koordinatsystemer og koter, hvorefter 3D-modelleringen af alle kendte dele som f.eks. fundamenter, eksisterende konstruktioner kan opstartes.

I forlængelse med granskningen af projektunderlaget og opstarten på 3D-modelleringen bliver general arrangementet for projektet fastlagt i takt med løbende afklaringer. På denne måde implementeres der løbende mere information og værdi i vore 3D-modeller.

Generel arrangement

Interfacing

Indledningsvis bliver alle interfaces til de konstruktioner, som vi skal arbejde med, identificeret, og vi sørger for at få oprettet kommunikationen med de relevante medprojekterende parter.

Med 3D-modellen som det centrale midtpunkt bliver kommunikationen hurtig og præcis med alle parter, som er i indgreb med de bærende konstruktioner.

Ofte modellerer vi en lang eksisterende eller kommende dele, som på en eller anden måde har indflydelse på udformningen af de bærende konstruktioner.

Implementering af referencemodeller fra andre medprojekterende er en meget anvendt og sikker metode for at sikre interfacingen gennem projekteringen.

Interfacing

Detaljering

Når den globale geometri er fastlagt og 3D-modelleret, bliver sektioneringen af konstruktionen gennemført i samarbejde med entreprenøren. Produktion, løft, transport og montage er typiske designparametre som skal fastlægges inden detaljering af samlinger kan begynde.

Vi udfører konstruktionsdetaljering til højeste detaljeringsniveau (også betegnet som LOD Level of Detailing), og koordinerer med alle underleverandører i projekteringskæden.

Detaljering til højeste niveau (LOD)