Bærende konstruktioner - Eksperter i projektering

Projektering i alle faser

Vi kan indgå som rådgivere og sparringspartnere i alle faser i projekteringen, og vi spiller en aktiv rolle i forhold til at kommunikere med alle relevante projektdeltagere for at få implementeret - og fastlagt - de rigtige løsninger så tidligt som muligt i projekteringsforløbet.

Løbende udveksling af vore 3D-modeller og målsatte oversigtstegninger danner det optimale grundlag for at sikre den bedste - men også meget nødvendige - koordinering mellem alle parter i projekteringsfasen.

Vi spiller en meget aktiv rolle for at finde de optimale løsninger undervejs i projekteringen, og vor ambition er at produktion, transport og montage forløber fejlfrit efter at konstruktionen har forladt vore skærme på kontoret.

Hovedgeometri

Den bærende konstruktions styrende geometri er typisk dikteret af en række arkitektoniske, strukturelle og funktionelle krav. Den styrende hovedgeometri bør fastlægges - og låses - på et tidligt stadium i projekteringen.
 

Hovedgeometri

Detaljeudforming

I et optimalt projekteringsforløb bliver alle væsentlige detaljer fastlagt meget tidligt, idet detaljerne (synlige eller ikke-synlige) ofte er afgørende for den endelige udformning af den bærende konstruktion.      
                                                                               

Detaljering

Interfacing

Koordinering og afklaring med alle underleverandører, som interfacer med hovedstålet, er nødvendig på et tidligt tidspunkt i projekteringsforløbet. Manglende input tidligt i projekteringen kan medføre bekostelige og tidskrævende revisioner senere i projektforløbet.

Interfacing