Transport - Løft - Montage

Håndtering i værksted og logistikken fra værksted til montageplads er ofte meget afgørende for, hvorledes den bærende konstruktion sektioneres mest hensigtsmæssigt, og denne sektionering sker på baggrund af en lang række parametre.

De væsentligste håndterings- og montageprocedurer aftales i den indledende projekteringsfase, og dermed opnår man sikkerhed for at der ikke sker overraskelser senere i forløbet.

Transport

Transport

Vi udfører tilrettelæggelse og planlægning af transporten, samt udformer og beregner transportsikringer for alle typer transport.

Udformning og placering af permanente eller demontérbare løftebeslag kan have meget stor indflydelse på omkostningerne til dette.

Billedet viser lastbiltransport af ca. 200 tons brosektion (TP30 jernbanebro) med 30 km/t på motorvejen på vej mod Vallensbæk.

Transport

Transporten kan ske vha. lastbiler, blokvogne, tog, kranskibe, pramme eller i kombination, og derfor er  det af stor værdi at disse operationer optimeres mht. tid og omkostninger.  

Transport

Løft

Optimal udformning og placering af løfte- og transportbeslag kan ofte reducere kranbehov og dermed omkostningerne.  

Løft

Montage

Ofte drøftes og aftales de væsentligste montageprocedurer allerede i den indledende projekteringsfase, hvilket giver sikkerhed for at der ikke sker overraskelser i denne henseende senere i forløbet.

Montage